DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów na potrzeby Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Zakres zamówienia obejmuje dostawę materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów, których rodzaj i ilości zostały opisane w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego – Szczegółowy Formularz Ofertowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się