Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w formie pamięci przenośnej USB (pendrive) dla Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 250 sztuk materiałów informacyjno-promocyjnych w formie pamięci przenośnej USB (pendrive) dla Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do siwz

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.08.2017 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nośniki danych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się