Zakup i dostawa materiałów plastycznych do zajęć dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa materiałów plastycznych do zajęć dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1.1. Dostarczony asortyment winien być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany oraz spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.
1.2. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie towaru na czas dostawy.
1.3.Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na adres na terenie Gminy Mikołów wskazany przez Zamawiającego.
1.4. Dostarczony asortyment stanowiący przedmiot umowy winien być spakowany w karton zabezpieczony przed zniszczeniem na czas transportu.
1.5.Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe we wszystkich polach eksploatacji z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Zamawiającego po zawarciu umowy na terenie Gminy Mikołów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się