zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 seminariów szkoleniowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych (dot. tylko części 2) oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 seminariów szkoleniowych prowadzonych w Krakowie (jedno seminarium) i w Warszawie (jedno seminarium) w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeden pakiet to jedno seminarium szkoleniowe w jednym mieście. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w podziale na dwie części (zwane również pakietami). Pakiet 1 seminarium szkoleniowe prowadzone w dniu 26 września 2017 r. w Krakowie; Pakiet 2 seminarium szkoleniowe prowadzone w dniu 28 września 2017 r. w Warszawie. Seminaria szkoleniowe odbędą się w następujących terminach:
Pakiet 1 Kraków, 26 września 2017 r. w godzinach 9.00 – 18.00;
Pakiet 2 Warszawa, 28 września 2017 r. w godzinach 9.00 – 18.00;Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się