KOPERT BEPIECZNA C3 TRANSPARENTNA GR.80u

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
TAURON Wytwarzanie S.A. Biuro Zakupów zaprasza do złożenia oferty w kolejnej rundzie postępowania z uwzględnieniem maksymalnego rabatu cenowego na dostawę 3000 szt. kopert AMERSAFE O WYMIARACH 325X475mm
****************************************

Adres dostawy:
magazyn Odbiorcy Oddział El. JAWORZNO III, magazyn Elektrownia II 43-603 Jaworzno ul. Energetyków 15

Kryteria ogólne:
Kryterium oceny ofert: cena jednostkowa netto za szt..

Składając ofertę Oferent akceptuje warunki Zamawiającego i jednocześnie oświadcza, że jego oferta jest zgodna z zapytaniem oraz spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
- transport na bazie DDP - magazyn Odbiorcy wg Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury.
- dostarczony towar musi być fabrycznie nowy pozbawiony ukrytych wad.

W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2017 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się