WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 585) w ilości 29600 sztuk w tym:
a)samochodowe jednorzędowe i kwadratowe w tym indywidualne i przyczepy, zabytkowe, „wtórniki”, tymczasowe, „na bagażnik” - 27260 szt.
b)motocyklowe i ciągnikowe - 1610 szt.
c)motorowerowe - 730 szt.
2.Poszczególne paczki dostarczonych tablic muszą być oznaczone numerami serii tablic.
3.Zamawiający wymaga po każdorazowej dostawie przedstawienia bilansu dotychczasowo dostarczonych tablic.
4.Wykonanie i dostarczenie tablic odbywać będzie się sukcesywnie partiami, w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie na podstawie kryteriów oceny ofert:
a)czas dostarczenia zamówień częściowych (partii): wymagany maksymalny termin dostawy do 10 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia faksem lub drogą elektroniczną (nie licząc dni świątecznych, sobót i niedziel),
b)czas dostarczenia tablic indywidualnych , wtórników” oraz tablic zabytkowych, tymczasowych, „na bieżnik”: wymagany maksymalny termin dostawy do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia faksem lub droga elektroniczną (nie licząc dni świątecznych, sobót i niedziel), przy czym zamówienie zostanie złożone do godz. 15:30.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się