Gmina Adamówka. „Przygotowywanie i sprzedaż obiadów w stołówce Szkoły Podstawowej w Adamówce”

» Opis zapytania

Gmina Adamówka zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowywanie i sprzedaż obiadów w stołówce Szkoły Podstawowej w Adamówce”.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie obiadów dla uczniów w stołówce Szkoły Podstawowej w Adamówce oraz przygotowywanie i dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej w Cieplicach, Szkoły Podstawowej w Adamówce, Oddziału Przedszkolnego w Krasnem oraz Szkoły Podstawowej w Majdanie Sieniawskim.

Obiady przygotowywane do spożycia w stołówce Szkoły Podstawowej w Adamówce powinny być 3-daniowe (zupa, drugie danie, napój).
Obiady dowożone do Szkoły Podstawowej w Adamówce, Szkoły Podstawowej w Cielicach i Oddziału Przedszkolnego w Krasnem 1 daniowe, zamiennie w takiej samej ilości zupa i drugie danie bez napoju. Obiady dowożone do Szkoły Podstawowej w Majdanie Sieniawskim trzydaniowe. Zamawiający zabezpiecza termosy do przewożenia obiadów. Oferent zabezpiecza naczynia do wydawania posiłków i środek transportu. Długość tras dowozu posiłków wynosi:

1. Szkoła Podstawowa Adamówka (37-534 Adamówka 180) – SP Cieplice – Szkoła Podstawowa Adamówka (37-534 Adamówka 180) = 14 km,
2. Szkoła Podstawowa Adamówka (37-534 Adamówka 180)- SP Adamówka (37-534 Adamówka 26) - Szkoła Podstawowa Adamówka (37-534 Adamówka 180) = 2 km.
3. Szkoła Podstawowa Adamówka (37-534 Adamówka 180) – Oddział Przedszkolny Krasne – Szkoła Podstawowa Adamówka (37-534 Adamówka 180) = 6 km.
4. Szkoła Podstawowa Adamówka (37-534 Adamówka 180) – SP Majdan Sieniawski – Szkoła Podstawowa Adamówka (37-534 Adamówka 180) = 13 km.
II. Warunki przygotowania posiłków:
Posiłki będą przygotowane w pomieszczeniach kuchennych, które wyposażone są w podstawowe urządzenia i sprzęt niezbędny do przygotowania i wydawania posiłków i zostaną użyczone bezpłatnie Oferentowi.
Oferent będzie pokrywał koszty zużycia gazu i energii elektrycznej. W zamian za sprzątanie stołówki Zamawiający zabezpiecza bezpłatnie wodę wraz z odprowadzaniem ścieków.
Oferent będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane w użyczenie pomieszczenia i wyposażenie tych pomieszczeń.
Posiłki będą kupowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Adamówce (37-534 Adamówka 180), Szkół Podstawowych i Oddziału Przedszkolnego, dofinansowywane z budżetu gminy. Wydawane będą w dniach nauki szkolnej, w bieżącym roku szkolnym.
Przewidywana ilość obiadów – 270 zestawów dziennie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia konieczności zmiany liczby obiadów w zależności od zainteresowania uczniów.
Oferent dołącza do oferty szczegółowe jadłospisy sporządzone na dwie dekady w łącznej liczbie 20 szt. jadłospisów na obiad trzydaniowy.
Jadłospis na zupę powinien zawierać główne składniki zupy (bez przypraw) na 1 porcję z podaniem ich wagi.
Jadłospis na drugie danie powinien zawierać główne składniki z podaniem ich wag (np. kotlet mielony z mięsa wołowego - waga, ziemniak gotowany – waga, surówka z marchewki – waga).
Jadłospisy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach - Załącznik nr 2.
oraz 20 jadłospisów na obiady jednodaniowe (dowożone).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2017 | 09:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się