„Dostawa materiałów szkoleniowych wraz z logotypami na potrzeby realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, oraz materiałów promocyjnych na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie”.

» Opis zapytania

Część 1 – dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych opatrzonych logotypami obejmująca:
a) Pendrive - 6 470 szt.,
b) Pudełko na pendrive – 6 170 szt.,
c) Notes spiralowany z okładką – 6 170 szt.,
d) Długopis metalowy – 6 170 szt.

Część 2 – dostawa na potrzeby i do siedziby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie materiałów promocyjnych z nadrukiem obejmująca:
a) Długopis metalowy - ilość 2000 szt.
b) Torba papierowa - ilość 2000 szt.

Przedmiot zamówienia dla obu części określa „Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Ogólne warunki umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się