Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Kształcenia i Spraw Studenckich

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Kształcenia i Spraw Studenckich zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. Dostawa obejmuje:
• dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego;
• materiały promocyjne zostaną przekazane Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Po sprawdzeniu przez Zamawiającego materiałów promocyjnych pod względem ilościowym i jakościowym, Wykonawca sporządzi protokół dostawy i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.09.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się