„Produkcja i dostawa materiałów informacyjnych dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje produkcją i dostawę materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 2 do SIWZ (SOPZ), stanowiącym integralną część SIWZ. Warunki zamówienia określa także wzór umowy stanowiący załącznik 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się