Dostawa artykułów biurowych i papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów (zwanych dalej „materiałami eksploatacyjnymi”) dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie z podziałem na 2 części:
Część nr 1 - Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Część nr 2 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Wykonawca będzie realizował dostawę w formie zamówień cząstkowych na koszt i transportem Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Wykonawcę w załączniku nr 1 – „Formularz ofertowy” nie dłuższym niż 5 dni. Wykaz placówek, do których realizowane będą dostawy wskazane są w załączniku nr 1.3. do SIWZ.
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załącznikach nr 1.1 – 1.2 Wycena Wykonawcy do SIWZ (w zależności od wybranej części zamówienia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się