Dostawa gazów medycznych i technicznych

» Opis zapytania

ZADANIE 1: dostawa tlenu ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika i systemu telemetrii , w ilości i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
ZADANIE 2: dostawa gazów medycznych w butlach wraz z dzierżawa butli, w ilości i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
ZADANIE 3: dostawa gazów technicznych w butlach wraz z dzierżawą butli, w ilości i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
ZADANIE 4: dostawa ciekłego azotu, w ilości i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
ZADANIE 5: dostawa dwutlenku węgla w butlach, w ilości i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
ZADANIE 6: dostawa ciekłego powietrza, w ilości i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się