Sukcesywna dostawa tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faksów

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna tuszów, tonerów, taśm do drukarek
i faksów do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2.Szczegółowo przedmiot zamówienia, jego
zakres oraz wymagania jakościowe określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się