Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, według potrzeb Zamawiającego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faxów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do s.i.w.z., a warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do s.i.w.z.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się