Wykonanie inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie zarządzanym przez Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu