Dostawa materiałów eksploatacyjnych, papieru do drukarek oraz etykiet

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, papieru do drukarek oraz etykiet zgodnie z zestawieniem asortymentowo – ilościowym oraz wymaganiami zawartymi w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ.
2. W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.08.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Artykuły piśmiennicze
  • Akcesoria biurowe
  • Artykuły papiernicze
  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  • Nośniki danych
  • Przybory kreślarskie i plastyczne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się