Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących będących w posiadaniu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem urządzań i szacunkowej ilości materiałów eksploatacyjnych został zawarty w załączniku nr 1.1. do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych (zamienników) w stosunku do materiałów zalecanych przez producenta sprzętu – oryginałów, opisanych w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się