Zakup i dostarczenie artykułów biurowych lub papieru na potrzeby Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego oraz Biur Powiatowych ARiMR na terenie woj. wielkopolskiego.

» Opis zapytania

Część A – Zadanie 1 - zakup i dostarczenie artykułów biurowych, zgodnie z asortymentem opisanym w szczegółowej kalkulacji ofertowej, stanowiącej załącznik nr 2-1 do Specyfikacji a także w załączniku nr 8 do SIWZ.
W przypadku wystąpienia zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, dopuszcza się oferowanie produktów w pełni równoważnych do wymaganych. W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego co do zaoferowanych produktów równoważnych, udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, należy dołączyć do oferty próbki artykułów w ilości po 1 sztuce oraz przedłożyć stosowne dokumenty stanowiące bezsporny dowód równoważności produktów zaproponowanych w ofercie (np. karty produktu itp.).

Część B – Zadanie 2 - zakup i dostarczenie papieru, zgodnie z asortymentem opisanym w szczegółowej kalkulacji ofertowej, stanowiącej załącznik nr 2-2 do Specyfikacji.

Część A i B realizowana będzie na potrzeby Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego oraz Biur Powiatowych ARiMR na terenie woj. wielkopolskiego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się