Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z planowanymi kosztami w celu wyłonienia wykonawcy instalacji oczyszczania spalin...

» Opis zapytania

Realizacja Zamówienia polega na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego wraz z planowanymi kosztami zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa instalacji oczyszczania spalin (odsiarczanie, odazotowanie i odpylanie) dla kotłów zainstalowanych w Ciepłowni Łąkowa II..., zapewniającej uzyskanie emisji spełniającej wymagania dyrektywy IED..." zgodnie z opisanymi w załączniku szczegółowymi warunkami technicznymi przedmiotu zamówienia.
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z planowanymi kosztami w celu wyłonienia wykonawcy instalacji oczyszczania spalin...
Realizacja Zamówienia polega na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego wraz z planowanymi kosztami zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa instalacji oczyszczania spalin (odsiarczanie, odazotowanie i odpylanie) dla kotłów zainstalowanych w Ciepłowni Łąkowa II..., zapewniającej uzyskanie emisji spełniającej wymagania dyrektywy IED..." zgodnie z opisanymi w załączniku szczegółowymi warunkami technicznymi przedmiotu zamówienia.
71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.08.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się