Wykonanie oraz dostawę sukcesywną materiałów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie oraz dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ, zamieszczonym na stronie Zamawiającego http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow.html
3. Wszystkie materiały promocyjne będące przedmiotem umowy muszą być fabrycznie nowe, nie noszące znamion używania, wolne od wad, pełnowartościowe, najwyższej jakości, wykonane zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wszystkie materiały promocyjne muszą zawierać oznakowanie zgodnie z opisem zawartym
w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy.
5. Wykonawca zapewnia na własny koszt transport, wniesienie oraz rozładunek przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W toku realizacji zamówienia wszystkie projekty graficzne wymagają akceptacji Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1 ilości zamawianych materiałów promocyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w kwocie umowy. Sprzedawca oświadcza, że z tego tytułu jak również w przypadku zmniejszenia ilości zamówionych materiałów promocyjnych nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się