Dostawa artykułów promocyjnych z logo Województwa Śląskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych z logo Województwa Śląskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się