Zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia

» Opis zapytania

Zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2017 | 12:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się