Dostawa tlenu medycznego i innych przedmiotów zamówienia, dzierżawa zbiornika kriogenicznego i butli oraz transport tlenu i butli

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
A. Część nr 1:
a) dostawa: tlenu medycznego ciekłego, tlenu medycznego sprężonego, podtlenku azotu medycznego, tlenku azotu w azocie medycznego, dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, tlenu technicznego sprężonego, powietrza sprężonego, acetylenu technicznego, gazu znieczulającego;
b) dzierżawa: zbiornika kriogenicznego pionowego z osprzętem, butli do tlenu medycznego sprężonego, butli do podtlenku azotu medycznego, butli do tlenku azotu w azocie, butli do tlenu technicznego, butli do dwutlenku węgla medycznego, butli do powietrza sprężonego, butli do acetylenu technicznego, butli do gazu znieczulającego, zaworu dozującego gaz znieczulający, stojaka butli – gazu znieczulającego;
c) usługa transportu: tlenu medycznego ciekłego, butli medycznych i technicznych.
B. Część nr 2: dostawa ustników jednorazowych do gazu znieczulającego.
2. Opis potrzeb zamawiającego zawierający wymagania oraz orientacyjne ilości dostaw i usługi w okresie objętym zamówieniem został zawarty w Formularzach cenowo – ofertowych do Części nr 1 i 2 (Załączniki nr 1 do SIWZ), będące integralną częścią SIWZ. Szczegółowy Opis przedmiotów zamówienia, realizacja przedmiotów zamówienia, zobowiązania Zamawiającego do Części nr 1 przedstawia Załącznik nr 2 do SIWZ. Ogólne warunki dotyczące dzierżawy urządzeń do magazynowania, odparowania, mieszania oraz eksploatacji gazów medycznych do Części nr 1 zawarto w Załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
• w Części nr 1 - dostawę, dzierżawę i usługi transportu przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym do Części nr 1, będącym integralną częścią SIWZ, przez okres 36 miesięcy,
• w Części nr 2 – dostawę przedmiotu zamówienia w ilości wyszczególnionej w Formularzu cenowo – ofertowym do Części nr 2, będącym integralną częścią SIWZ, przez okres 36 miesięcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Kat. CPC: 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się