Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się