„Zakup chłodziarkozamrażarek na potrzeby Domów Studenta Politechniki"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup chłodziarkozamrażarek na potrzeby wyposażenia pokoi studenckich
w Domach Studenta nr 1, 2, 3 i 4 Politechniki Białostockiej w ilości i wymaganiach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia określony został w częściach od 1 do 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się