Dostawa wózków bemarowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków bemarowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego są zawarte w formularzu „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” i załączniku nr 5 stanowiących integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się