Dostawa sprzętu powszechnego użytku Służby Żywnościowej

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi jednorazową dostawę sprzętu powszechnego użytku Służby Żywnościowej. 2. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje dostawę fabrycznie nowego następującego asortymentu: pojemniki z polipropylenu, pojemniki ze stali nierdzewnej, ekspozytory na pojemniki, regały magazynowe, naświetlacze szufladowe, termometry cyfrowe, szczypce, zestawy noży, półmiski, wazy, serwisy obiadowe, kawowe, patery, sita, cedzaki, obieraki, stoły z basenem, podgrzewacze elektryczne, napełniacze, wskaźniki temperatury, termo-higrometry, baterie umywalkowe, wózki kelnerskie, transportowe, wagi, solniczki, pieprzniczki, korki do karafek, patelnie, termosy transportowe, wanny przecedzakowe, tarki, filiżanki, lejki, gęsiarki, ubijaki, podgrzewacze, dozowniki, łyżki widelce, łyżeczki, noże stołowe, widelczyki do ciast, bulionówki, rękawice ochronne, warniki, gałkownice, europalety, tłuczki stalowe, taborety gazowe, krajalnice, kociołki elektryczne, dystrybutory wody, zmywarka. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający również specyfikację ilościową określony został w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej oraz arkusz umożliwiający określenie zaproponowanej gwarancji i identyfikację oferowanego przedmioty zamówienia (wybrane pozycje). 4. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia musi być mniejsza od kwoty 3500 zł brutto/szt.(j.m.) – nie może być równia i większa od kwoty 3500 zł brutto. W przypadku, gdy zaoferowana cena jednostkowa będzie równa lub większa od kwoty 3,5 tys. zł brutto – oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 5. W stosunku do asortymentu określonego w poz.: 33 (Regał magazynowy półki pełne, skręcany), 34 (Naświetlacz szufladowy do powierzchniowego odkażania jaj), 61 (Stół z basenem 1-komorowym spawany 1000x700x850 mm), 62 (Stół z basenem 2-komorowym spawany 1200x700x850 mm), 63 (Stół przyścienny z półką 1200x600x850 mm skręcany wykonany ze stali nierdzewnej), 64 (Podgrzewacz elektryczny GN 1/1, wanna z tworzywa odpornego na wysokie temperatury), 65 (Napełniacz dwu otworowy montowany do ściany ze spryskiwaczem i wylewką), 73 (Wózek na kołach pneumatycznych (pompowanych) o średnicy 280-300 mm), 74 (Waga platformowa 550x420 mm), 75 (Waga pomocnicza, dwa wyświetlacze ciekłokrystaliczne z podświetleniem), 83 (Termos transportowy wykonany ze stali nierdzewnej z pokrywą z silikonową), 84 (Termos stołowy z pompką, pokrywa i uchwyt wykonane z polipropylenu), 94 (Podgrzewacz elektryczny z kociołkami do zup), 107 (Taboret gazowy wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w palnik 9kW), 108 (Krajalnica żywności), 109 (Kociołek elektryczny wyposażony w pojemnik na zupy), 110 (Dystrybutor wody stojący, stacjonarny, napełniany butlami 18,9 litra), 111 (Zmywarka do zabudowy) Wykonawca udziela gwarancji na okres przez siebie zaproponowany, który nie może być krótszy niż okres gwarancji udzielony przez producenta. W zależności od zaproponowanego okresu Wykonawca uzyska stosowaną ilość punktów w kryterium oceny ofert – zgodnie z algorytmem przedstawionym w Rozdz. XV ust. 1 pkt 3 SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, na własny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego – magazyn służby żywnościowej: ul. Lwowska 5, Rzeszów. W ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku przedmiotu zamówienia. 7. Dostawa winna być zrealizowana w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia. 9. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się