Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Uniwersytetu Opolskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Uniwersytetu Opolskiego – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.
Ilości wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – w załączniku nr 1A do SIWZ – kolumna „c”, są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich dwudziestu czterech
[ 24 ] miesięcy oraz przyszłego planowanego zapotrzebowania Zamawiającego, w okresie o którym mowa
w pkt. 4.1. SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie tym samym możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach kolumny „c” – podanych w załączniku nr 1A do SIWZ, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości przedmiotu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się