DOSTAWA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻAREK ORAZ MIKROFALÓWKI

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodziarko-zamrażarek oraz mikrofalówki, do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Oferty nie posiadające pełnego zakresy przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
4. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.08.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się