Świadczenie eksperckich usług kreowania wizerunku i usług konsultingowych dla programu Polska Music, I, CULTURE Orchestra oraz programu „Niepodległa” związanych z filarowymi działaniami programów we wszystkich obszarach międzynarodowej prasy i mediów.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie eksperckich usług kreowania wizerunku i usług konsultingowych dla programu Polska Music, I, CULTURE Orchestra oraz programu „Niepodległa” związanych z filarowymi działaniami programów we wszystkich obszarach międzynarodowej prasy i mediów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Harmonogram działań:
1) realizacja wszystkich prac objętych powyższym zakresem zadań: bieżąca, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2019,
2) raportowanie realizacji powyższych prac co trzy miesiące, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2019

Ad 2. Budowanie wizerunku programu Polska Music w międzynarodowych środowiskach opiniotwórczych

W obszarze:
1. planowania i wdrażania strategii budowania wizerunku Polska Music na świecie,
2. bieżącego wsparcia merytorycznego - budowania wizerunku Polska Music w ramach wszystkich zagranicznych wydarzeń współorganizowanych przez program,
3. współpracy z instytucjami partnerskimi programu Polska Music i potencjalnymi nowymi partnerami - w zakresie realizacji działań związanych z budowaniem wizerunku Polska Music,
4. lokowania informacji o Zamawiającym w formie wywiadów i artykułów tematycznych poświęconych Instytutowi mających na celu zwiększenie rozpoznawalności i uznania dla działalności Zamawiającego,
5. organizacji spotkań z przedstawicielami prestiżowych instytucji w obszarze kultury mających na celu przybliżenie działalności Zamawiającego i zainicjowanie współpracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2017 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się