DOSTAWA NISZCZAREK

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń biurowych – niszczarek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
- załącznik nr 4 – wzór umowy,
- załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się