Dostawa artykułów i wyposażenia biurowego dla 25WOG i jednostek będących na zaopatrzeniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i wyposażenia biurowego dla 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek będących na zaopatrzeniu w ilościach i asortymencie wymienionym w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.
UWAGI OGÓLNE:
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zgodnie z asortymentem określonym w formularzu cenowym.
2. Wszystkie dostarczone artykuły stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta oraz opis zawartości w języku polskim, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.
3. Termin przydatności do użycia oferowanych artykułów nie może być krótszy niż
12 miesięcy liczonych od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (dotyczy artykułów mających określony termin przydatności do użycia).
4. Dostarczony asortyment, o którym mowa w ust. 1, powinien odpowiadać wszelkim normom jakościowym obowiązujących w tym zakresie i winny posiadać wymagane parametry techniczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się