Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb projektu "W sile wieku" i Klubu Integracji Społecznej MOPS

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb projektu „W sile wieku” i Klubu Integracji Społecznej MOPS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z podziałem na części, został zawarty w Załączniku nr 3 (Formularz cenowy) oraz Załączniku nr 4 (Wzór umowy) do SIWZ, stanowiących integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.07.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Artykuły piśmiennicze
  • Akcesoria biurowe
  • Artykuły papiernicze
  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  • Nośniki danych
  • Przybory kreślarskie i plastyczne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się