Dostawa środków ochrony roślin

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin, zgodnie z potrzebami zamawiającego zawartymi w tabeli – Zestawienie dostaw środków ochrony roślin.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy: środków ochrony roślin do COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dostawy: środków ochrony roślin doCOBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie Zakładu Doświadczalnego
Oceny Odmian w Rychlikach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się