DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK, ARTYKUŁÓW TERMOGRAFICZNYCH, ETYKIET ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCO-KONSERWUJĄCYCH - SPRAWA NR 82/2017

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do drukarek, artykułów termograficznych, etykiet oraz środków czyszcząco-konserwujących, według zadań następująco:
ZADANIE NR 1: Dostawa papieru do drukarek, artykułów termograficznych i etykiet
ZADANIE NR 2: Dostawa środków czyszcząco-konserwujących
2. Oferowane produkty powinny być fabrycznie nowe, bez znamion użytkowania oraz być pełnowartościowe, kompletne, w pierwszej kategorii.
3. Wyroby będące przedmiotem zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, kolorystyce, modelu, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta danego wyrobu, w sposób zapewniający zachowanie jego właściwości i parametrów eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych w okresie minimum 6 miesięcy od daty protokolarnego odbioru dostawy (zadanie nr 1) oraz w okresie minimum 18-miesięcy od daty protokolarnego odbioru dostawy (zadanie nr 2).
5. Opakowania produktów winny być oznakowane w języku polskim oraz zawierać co najmniej: znaki identyfikujące produkt (w szczególności znak towarowy lub markę producenta), numer katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu oraz gramaturę – o ile dotyczy danego produktu.
6. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.
7. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają „Ogólne Warunki Umowy”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się