Zakup wraz z dostawą kalendarzy na 2018 rok dla jednostek organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Centrali KRUS oraz do 21 jednostek organizacyjnych KRUS tj. 16 Oddziałów Regionalnych oraz 5 Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS, 9 rodzajów kalendarzy na 2018 rok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy – Rozdział II SIWZ załącznik nr 2 do Umowy (udostępniony na stronie interentowej Zamawiającego).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się