Dostawa sprzętu multimedialnego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu multimedialnego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego”, z podziałem na osiem [ 8 ] części:
1. Część nr 1: Dostawa projektora multimedialnego dla Instytutu Matematyki i Informatyki.
2. Część nr 2: Dostawa, instalacja i uruchomienie projektora multimedialnego krótkoogniskowego dla Instytutu Historii.
3. Część nr 3: Dostawa, instalacja i uruchomienie projektora multimedialnego ultrakrótkoogniskowego, tablicy interaktywnej i głośników dla Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa.
4. Część nr 4: Dostawa aparatu cyfrowego bezlusterkowego dla Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa.
5. Część nr 5: Dostawa lustrzanki cyfrowej (body) dla Samodzielnej Katedry Biosystematyki.
6. Część nr 6: Dostawa przenośnego projektora multimedialnego dla Centrum Informatycznego.
7. Część nr 7: Dostawa i instalacja (stacjonarna) projektora multimedialnego dla Wydziału Nauk Społecznych.
8. Część nr 8: Dostawa dyktafonów cyfrowych dla Wydziału Nauk Społecznych.
Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1A-1H do SIWZ (odpowiednio do części).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis
  • Odtwarzacze i urządzenia multimedialne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się