Dostawy gazów medycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa zbiorników, parownic i butli dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Transport gazów będzie odbywać się na koszt wykonawcy. Gazy będą zamawiane do magazynu gazów medycznych w Szpitalu w Sycowie oraz w Szpitali w Oleśnicy. Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o miejscu dostawy. Gazy będą Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze asortymentowo- cenowe o nazwach cennik nr… Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Wykonawca ponosi koszty montażu i demontażu zbiorników na ciekły tlen z parownikami ( dotyczy zad. 1)
Zamówienie składa się z 4 części (zadań):
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części (zadań): 4.
Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych w obrębie danej części zostaną odrzucone.
Miejsce realizacji zamówienia: magazyn gazów medycznych Syców/Oleśnica
II.5) Główny kod CPV: 24.10.00.00-5 ( gazy)
24.11.00.00-8 ( gazy przemysłowe)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się