Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych w II półroczu 2017 r. jakościowo zgodnych z Polska Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) wraz z rozładunkiem nawozów mineralnych jakościowo zgodnych z Polska Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ. Dostarczone nawozy mineralne winny być dopuszczone do obrotu w Polsce w 2017 roku.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt, do miejsc dostaw określonych dla poszczególnych zadań w wymaganych terminach realizacji dostaw, wraz z rozładunkiem nawozów.
Okres realizacji zamówienia nie dłuższy niż do dnia 30 listopada 2017r.; termin realizacji dostawy – najpóźniej do 4 od dnia złożenia zamówienia; realizacja zamówienia w krótszym terminie podlega ocenie punktowej określonej w pkt. XIV.3 SIWZ.
Do każdego jednostkowego opakowania nawozu powinna być załączona oryginalna etykieta producenta z podanym składem zawartości składników.
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w PLN.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.