Dostawa tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych w poniżej przedstawionych ilościach i asortymencie i w podziale na następujące części:


Część I: tonery do urządzeń Lexmark
Lp. Nazwa przedmiotu Opis, nazwa urządzenia J.m. Ilość
1 Lexmark C930x73G żółty/niebieski/czerwony bęben Lexmark 935/945 (kolorowa) Szt. 4
2 Lexmark T654X21E Lexmark T654 Szt. 25
3 Lexmark C950X71G bęben czarny Lexmark X950/X954 Szt. 5
4 Lexmark X950X2CG cyan Lexmark X950/X954 Szt. 25
5 Lexmark X950X2KG black Lexmark X950/X954 Szt. 60
6 Lexmark X950X2MG magenta Lexmark X950/X954 Szt. 25
7 Lexmark X950X2YG yellow Lexmark X950/X954 Szt. 25
8 Lexmark C950X76G pojemnik Lexmark X950/X954 Szt. 20
9 Lexmark 602X (502UE) Lexmark MX611dhe Szt. 50
10 Lexmark 500Z (50F0Z00) bęben Lexmark MX611dhe Szt. 22
11 Lexmark 64016HE Lexmark T640/642 Szt. 10
12 Lexmark C734X24G bęben Lexmark x738 Kpl. 8
13 Lexmark C736H1CG cyan Lexmark x738 Szt. 12
14 Lexmark C736H1KG black Lexmark x738 Szt. 12
15 Lexmark C736H1MG magenta Lexmark x738 Szt. 10
16 Lexmark C736H1YG yellow Lexmark x738 Szt. 12
17 Lexmark C734X77G pojemnik Lexmark x738 Szt. 4
18 Lexmark E450H11E toner Lexmark E450DN Szt. 20
19 Lexmark X654 (X654X11E) Lexmark X654/656 Szt. 80
20 Lexmark 622XE (62D2X0E) toner Lexmark MX711dhe Szt. 25
21 Lexmark 520Z (52D0Z00) bęben Lexmark MX711dhe Szt. 10

Część II: tonery do urządzeń Hewlett Packard

Lp. Nazwa przedmiotu Opis, nazwa urządzenia J.m. Ilość
1 HP 338 HP Officejet H4700wbt Szt. 10
2 HP Laser Jet CF325XC toner HP M830Z Szt. 8


Część III: tonery do urządzenia Samsung:

Lp. Nazwa przedmiotu Opis, nazwa urządzenia J.m. Ilość
1 Samsung MLT D205E Samsung 3710ND/SEE Szt. 30

Część IV: tonery do urządzeń OKI:

Lp. Nazwa przedmiotu Opis, nazwa urządzenia J.m. Ilość
1 OKI B930 CT21192 toner OKI B930 Szt. 5
2 OKI CT350686 bęben B930 OKI B930 Szt. 3

Część V: tonery do urządzeń Xerox:

Lp. Nazwa przedmiotu Opis, nazwa urządzenia J.m. Ilość
1 106R01443 cyan Xerox Work Centre 7500DN Szt. 1
2 106R01444 magenta Xerox Work Centre 7500DN Szt. 1
3 106R01445 yellow Xerox Work Centre 7500DN Szt. 1
4 106R01446 black Xerox Work Centre 7500DN Szt. 1
5 108R00861 bęben Xerox Work Centre 7500DN Szt. 1
6 108R00865 pojemnik Xerox Work Centre 7500DN Szt. 1
7 008R13061 pojemnik Xerox Work Centre 7855DN Szt. 1


Część VI: tonery do urządzeń Konica Minolta:

Lp. Nazwa przedmiotu Opis, nazwa urządzenia J.m. Ilość
1 Konica Minolta Bizhub C554e czarny TN 512 K Bizhub C554e Szt. 4
2 Konica Minolta Bizhub C554e niebieski TN 512 C Bizhub C554e Szt. 2
3 Konica Minolta Bizhub C554e czerwony TN 512 M Bizhub C554e Szt. 2
4 Konica Minolta Bizhub C554e TN żółty 512 Y Bizhub C554e Szt. 2
5 Konica Minolta Bizhub C554e bęben DR 512 Bizhub C554e Szt. 2
6 WX103 pojemnik Bizhub C554e Szt. 2


Zaoferowane tonery muszą być tonerami fabrycznie nowymi: oryginalnymi, pochodzącymi od producenta sprzętu albo tonerami zamiennymi (równoważnymi), zwanymi dalej „zamiennikami”, pod warunkiem spełniania przez nie (tonery zamienniki) następujących wymagań:
1.Posiadają wszystkie parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe identyczne w stosunku do produktów oryginalnych wskazanych przez Zamawiającego.
2.Wykonane są z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia. Bęben światłoczuły oraz listwa zbierająca musza być materiałami nowymi.
3.W oryginalnych opakowaniach producenta, z widoczną nazwą, logo i symbolem produktu. Zamawiający wymaga opakowania podwójnego: wewnętrzne, szczelnie zamknięte lub tuba, zewnętrzne: opakowanie tekturowe, z nazwą (logo) producenta i symbolem produktu.
4. W pełni współpracujące z oprogramowaniem sprzętu monitorującym stan zasobników z tonerem.
4.O wydajności odpowiadającej wydajności tonera oryginalnego pochodzącego od producenta sprzętu lub większej.
2.Wykonawca poniesie koszty usunięcia awarii sprzętu należącego do Zamawiającego spowodowane użyciem dostarczonych przez niego tonerów. W przypadku stwierdzenia, że awaria sprzętu, jego niewłaściwe działanie lub zanieczyszczenie zostały spowodowane przez użycie tonera dostarczonego przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde takie zdarzenie.
3.Wykonawca zapewni odbiór zużytych tonerów. W momencie odbioru zużytych tonerów Zamawiający wymaga przedstawienia karty odbioru odpadu.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego przeprowadzenia testów jakości i wydajności oferowanych tonerów w niezależnym laboratorium. W przypadku powzięcia wątpliwości dotyczących równoważności zamienników z tonerami oryginalnymi w szczególności pod względem: zastosowania prawidłowych komponentów, jakości wydruku, wydajności, wpływu na bezawaryjną pracę sprzętu lub szczelności obudowy tonera, Zamawiający zleci na koszt Wykonawcy przeprowadzenie badań porównawczych przez niezależne laboratorium (w szczególności placówkę naukową). Wynik badań będzie miał dla stron charakter wiążący. Koszt pojedynczego badania przypadający do zwrotu przez Wykonawcę nie może przekroczyć 700 zł (słownie: siedemset złotych)
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części asortymentu będącego przedmiotem zamówienia lub do dokonywania zmian ilościowych w ramach poszczególnych rodzajów tonerów. Z tytułu ograniczeń lub zmian Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze. Zamawiający gwarantuje, iż zrealizuje co najmniej 80% przedmiotu zamówienia.
6.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania nazewnictwa lub nr pozycji asortymentu z w/w opisu przedmiotu zamówienia przy wystawianiu faktur.
7. Zamawiający wymaga udzielenia na zaoferowane tonery gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy. Udzielenie gwarancji krótszej niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy Zamawiający przyjmie maksymalny dopuszczalny czas obowiązywania (36 miesięcy).
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną część, na kilka wybranych lub wszystkie części.
9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie jednemu wykonawcy zamówienia na wszystkie części.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się