Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni
2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Liczba części – 7.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się