Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Rozwoju Miasta w ramach projektu CERIecon

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Rozwoju Miasta w ramach projektu CERIecon. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.09.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się