Dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP w Polkowicach

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP w Polkowicach.
2) Przedmiotem zamówienia objęto dostawę: zawieszek odblaskowych w kształcie gwiazdy, opasek odblaskowych na rękę, smyczy, długopisów metalowych z grawerem oraz breloków do kluczy. Ilości zamawianych produktów oraz ich minimalne parametry jakościowe opisano w załączniku numer 1.1 do SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów spełniających wszystkie wymagania opisane w załączniku numer 1.1 do SIWZ.
3) Postępowanie stanowi jedną część. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wymaga się złożenia oferty na wszystkie produkty objęte przedmiotem zamówienia.
4) W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że brak jest specyficznych wymagań w zakresie dostępności opisanego przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się