Świadczenie usług konserwacji instalacji i urządzeń audio-video w budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach

» Opis zapytania

​Świadczenie usług polegających na dokonaniu okresowych przeglądów urządzeń i instalacji systemu prezentacji obrazu, prezentacji pisma, systemu nagłośnienia, systemu centralnego sterowania, systemu wideokonferencyjnego, systemu tłumaczeń symultanicznych oraz systemu prezentacji informacji dla Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do :
a.zapewnienia pełnej funkcjonalności i ciągłości pracy w/w systemów obejmującej dokonywanie przeglądów konserwacyjnych.


b.zapewnienia objęcia przeglądem konserwacyjnym wszystkich systemów oraz kontrolą konserwacyjną wszystkich zainstalowanych elementów (np. ekrany, pulpity itp.)


c.dokonanie dwóch przeglądów w trakcie trwania Umowy – pierwszy rozpocząć powinien się nie później niż 7 dni od dnia podpisania Umowy, drugi – zakończony musi być najpóźniej do 15.12.2017 roku.


d.zapewnienie doradztwa technicznego w zakresie problemów związanych z pracą i bieżącą obsługą systemów oraz urządzeń,


e.sprawdzenie, testowanie, regulowanie, ewentualna konserwacja urządzeń mechanicznych i elektrycznych wchodzących w skład systemu


f.sprawdzenie działania urządzeń odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,


g.usunięcie zabrudzeń z wybranych urządzeń (projektorów, ekranów, itp.)


h.czyszczenie oraz sprawdzenie poprawności działania wybranych elementów,


i.korekta ustawienia (jeżeli zachodzi potrzeba)


j.sprawdzenie poprawności komunikacji,


k.kalibracja ustawień ścian wizyjnych i systemów nagłośnienia,


l.sprawdzenie prawidłowości połączeń zacisków przewodów zasilających i sterujących oraz pozostałych instalacji systemu,


m.sprawdzenie poprawności komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami systemów,


n.sprawdzenie połączeń w szafach teletechnicznych


o.sprawdzenie oprogramowania baz danych i poprawności działania oprogramowania systemów sterowania,


p.wnioskowanie wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów oraz usuwanie usterek wynikających z okresowych przeglądów.


q.wykonywanie niezbędnych testów systemów


r.dokonywanie wpisów w książce konserwacji systemu.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się