Sukcesywna dostawa papieru i artykułów biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

» Opis zapytania

Sukcesywna dostawa papieru i artykułów biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: Część A – Sukcesywna dostawa papieru do Magazynu Działu Transportu i Zaopatrzenia UMW (ul. Pasteura 1, Wrocław) – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2A do SIWZ. Część B – Sukcesywna dostawa artykułów biurowych do Magazynu Działu Transportu i Zaopatrzenia UMW (ul. Pasteura 1, Wrocław) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości podano w Formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2B do SIWZ.
Zamawiający informuje, że część zamówień może być realizowana ze środków finansowych pochodzących z projektów zewnętrznych (unijnych), w których Zamawiający uczestniczy obecnie bądź będzie uczestniczył w okresie trwania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się