dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny w Baborówku

» Opis zapytania

: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych dla potrzeb IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Baborówku w ilości 40 ton. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostawy i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.08.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się