Dostawy materiałów biurowych, etykiet samoprzylepnych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych, etykiet samoprzylepnych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, według wymienionych niżej części:
Zadanie 1 – Artykuły papiernicze
Zadanie 2 – Materiały biurowe
Zadanie 3 – Etykiety samoprzylepne
Zadanie 4 - Etykiety samoprzylepne do systemu sterylizacji Getinge T-DOC
Zadanie 5 – Materiały eksploatacyjne do drukarek.
Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się