Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych oryginalnych lub równoważnych oraz zamienników do urządzeń określonych w załączniku nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
• Przez toner (tusz, taśmę barwiącą) oryginalny, Zamawiający rozumie materiał eksploatacyjny wyprodukowany przez producenta urządzenia do którego ma być zastosowany.
• Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego (nowo wytworzonego w całości), nieregenerowany, ani ponownie napełniany, pochodzącego od producenta urządzenia do którego materiał jest przeznaczony. Pojemność czy też wydajność ( ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych oraz musi posiadać znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt. Wykonawca bierze na siebie pełna odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów.
• Zamawiający podając wydajność tonerów wyrażoną liczbą stron do zadrukowania w załączniku nr 1a do SIWZ wskazał minimalną liczbę stron wydruku, jednocześnie dopuszczając tonery o wyższej wydajności. Zamawiający w załączniku nr 1a do SIWZ w pozycjach wskazanych w kolumnie „zamienniki” nie wyklucza zaoferowania tonerów oryginalnych, natomiast w pozycji „oryginał” wymaga tonerów oryginalnych producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się