Dostawa sprzętu gastronomicznego do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 8 zadań.
Zadanie nr 1 Dostawa ciągu wydawczego – szczegółowy opis i zakres przedmiotu zawiera załącznik nr 2A do SIWZ – formularz cenowy oraz Wymagania taktyczno-techniczne (WTT) - załącznik nr 8 do SIWZ.

Zadanie nr 2 Dostawa, zamontowanie i rozruch stanowiska wydawczego samoobsługowego– szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2B do SIWZ – formularz cenowy oraz Wymagania taktyczno-techniczne (WTT) - załącznik nr 8 do SIWZ .

Zadanie nr 3 Dostawa zmywarki tunelowej - szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2C do SIWZ – formularz cenowy oraz Wymagania taktyczno-techniczne (WTT) - załącznik nr 8 do SIWZ.

Zadanie nr 4 Dostawa zmywarki kapturowej- szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2D do SIWZ – formularz cenowy oraz Wymagania taktyczno-techniczne (WTT) - załącznik nr 8 do SIWZ.

Zadanie nr 5 Dostawa kotłów warzelnych - szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2E do SIWZ – formularz cenowy oraz Wymagania taktyczno-techniczne (WTT) - załącznik nr 8 do SIWZ.

Zadanie nr 6 Dostawa patelni elektrycznej uchylnej o powierzchni 0,5 m2 - szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2F do SIWZ – formularz cenowy oraz Wymagania taktyczno-techniczne (WTT) - załącznik nr 8 do SIWZ .

Zadanie nr 7 Dostawa pieca konwekcyjno-parowego 20-półkowego z wyposażeniem - szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2G do SIWZ – formularz cenowy oraz Wymagania taktyczno-techniczne (WTT) - załącznik nr 8 do SIWZ .

Zadanie nr 8 Dostawa szafy chłodniczej o pojemności 600-700 l - szczegółowy opis 4i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2H do SIWZ – formularz cenowy oraz Wymagania taktyczno-techniczne (WTT) - załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się