Dostawa materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego dla osób biorących udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu „Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym (TRAILS)”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego dla osób biorących udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu „Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym (TRAILS)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się